Certificeringen & keurmerken

Gaslijn is up-to-date qua kennis en regelgeving

  1. Home
  2.  » Keurmerken

CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN

Wij zijn in het bezit van diverse keurmerken en erkenningen. Onderstaand leest u waar ons installatiebedrijf bij aangesloten is.

Scios

De SCIOS wet- en regelgeving is een toets wijze om het onderhoud aan installaties met een hoog vermogen te mogen doen.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De branchevereniging stelt hoge eisen aan de leden op het gebied van deskundigheid, kennis, veiligheid en kwaliteit. Ondernemers die zijn aangesloten bij Techniek Nederland werken volgens Techniek Nederland consumentenvoorwaarden.

KviNL

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. De essentie van KvINL is het aantonen van kwaliteit. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd.

CO-certificering

Installatiebedrijven zijn vanaf 2020 verplicht om zich aan de CO-certificering te houden. Dit houdt in dat vanaf begin 2022 enkel vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Alle monteurs moeten hun vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen, en moeten bedrijven een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 of KIWA certificaat behalen